Schotelverbod

Beperking van vrijheid van nieuwsgaring is een beperking van een democratische vrijheid Stichting Satellietplatform komt op voor belangen schotelbezitters. Onlangs oordeelde Het Amsterdamse gerechtshof dat het belang van verhuurder Ymere om geen individueel geplaatste satellietschotels op zijn gebouw te hebben zwaarder weegt dan het recht van de huurder op vrije nieuwsgaring. Volgens het hof zijn […]